No

Jenis Pelayanan Perizinan

Persyaratan Pelayanan Perizinan

 Formulir

1

Izin lingkungan 

 

 

2

Izin Pengumpulan Limbah B3 Pada Skala Kabupaten 

 

 

3

Izin Penyimpangan Sementara Limbah B3

 

 

 

4

Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air

 

 

5

Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah Untuk Aplikasi Pada tanah  . 

 

 

6

Izin Pengumpulan sampah 

 

 

7

Izin Pengangkutan Sampah

 

 

8

Izin Pengolahan Sampah

 

 

9

Izin Pemrosesan Akhir Sampah